Gratis bezorging 2 jaar fabrieksgarantie Kies jouw bezorgdag

Juridische gegevens

Copyright en gebruiksbeperkingen

Media Markt heeft deze website ingericht als service aan deinternetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechtenvan Media Markt en van derden rusten. Te denken is onder andere aantekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van deinternetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonderschriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectueleeigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van dezewebsite:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van mediamarkt.be elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.
  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar mediamarkt.be, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. Media Markt behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de mediamarkt.be website.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.mediamarkt.be zo in te richten dat een internetgebruiker de Media Markt website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Media Markt website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Disclaimer

De gegevens over Media Markt op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Media Markt te verstrekken.Beleggers moeten deze informatieverstrekking niet zien als bedoeld om inrelatie gebracht te worden met beslissingen over het wel of niet doen vanbeleggingen, van welke aard dan ook. De desbetreffende informatie wordtverondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en opieder moment veranderd worden. Media Markt kan niet instaan voor absolutevolledigheid of juistheid.

Adresgegevens

Identiteit van de onderneming:

Media Markt-Saturn Belgium NV
Boechoutlaan 105, bus 00.02
1853 Grimbergen
Ondernemingsnummer: 0477.140.426

BTW identificatienummer: BE0477.140.426

Identiteit van de webshop onderneming:

MMS Online Belgium NV
Boechoutlaan 105, bus 00.02
1853 Grimbergen

Ondernemingsnummer: 0846.855.431

BTW identificatienummer: BE0846.855.431

E-Mail: contactformulier of [email protected]